Sajev Lisesi Öğrencisinin Kimya Dersinde Kazanacağı Nitelikler

Hazırlık Sınıfı Fen Dersinde;

 • Temel amacımız; 8. sınıfta test tekniğine alışan öğrencilere, bilimsel bilgileri açıklayabilme, bilgilerin görsel olarak canlandırabilme ve yorumlayabilme alışkanlığını kazandırmaktır.
 • Bu amaç doğrultusunda, tüm konu ve kazanımların olduğu örnek sorular ile zenginleştirilmiş Hazırlık Sınıfı Fen Ders Notları kitapçığı hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Kitapçıklar, öğrencilerin 8. sınıfta edindiği bilgileri pekiştirecek, 9. sınıf için alt yapı oluşturacak şekilde ve ders saatleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Kitapçıklar akıllı tahtayla da uyumlu olarak uygulanmaktadır.
 • Fen derslerini etkinlikler ve deneyler ile işlemekteyiz. Teorik olarak verilen derslerin uygulamalı olarak işlenmesi,  öğrencilerimizin aktif olarak derse katılımı ve bilgilerin görsel olarak canlandırılması, incelenmesi, yorumlanarak algılanması ve kavratılması deneyler ile mümkün olduğundan tam donanımlı kimya laboratuvarlarımız aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin konuları öğrenirken eksiklerini belirleyebilmek ve en kısa sürede giderebilmek amacıyla mini sınav uygulaması yapılmaktadır.
 • Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerimiz, bilimsel bir problemi yorumlayarak günlük hayatta kullanabilir hale getirebilir. Yapacağımız projelerle bilime olan ilgileri hayata bakışları değişebilir. 

9. Sınıf Kimya Derslerinde;

9. sınıfı bitiren öğrencimiz, hazırlık sınıfına ek olarak;

 • 9.  sınıfları için yıl içinde yapılacak tüm konu ve kazanımların olduğu örnek sorular ile zenginleştirilmiş 9. Sınıf  Kimya Ders Notları kitapçığı hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
 • Kitapçıktaki konular MEB müfredatı esas alınarak hazırlanmıştır. Konuların teorik kısımları örnek sorularla pekiştirilerek verilmiştir. Öğrencilerimizi üniversite giriş sınavına hazırlamak için ÖSYM'nin standartlarıyla uyumlu sorular hazırlanmış ve çıkmış LYS sınav soruları ile konular bitirilmiştir.
 • Öğrencilerimizi üniversite giriş sınavına hazırlamak için ÖSYM'nin standartlarıyla uyumlu soruların yer aldığı test çalışmaları, her hafta pazartesi günleri MOODLE üzerinden öğrencilere uygulanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin konuları öğrenirken eksiklerini belirleyebilmek ve en kısa sürede giderebilmek amacıyla mini sınav uygulaması yapılmaktadır.
 • 9. sınıfı bitiren öğrencilerimiz, problem çözümlerine bilimsel yöntemlerle yaklaşıp bu becerilerini günlük hayatlarına taşıyabilen, yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları olayları ve problemleri öğrendiği bilimsel bilgiler ile açıklayabilir.

10. Sınıf Kimya  Derslerinde;

10. sınıfı bitiren öğrencimiz, 9. sınıfa ek olarak;

 • Gelişen bilgi ve teknoloji çağına ayak uydurabilen, en son teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilen,  teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu fark edebilen, görüş açısı geniş, bilimin ışığında düşünen bireyler yetiştirmektir.