Sajev Lisesi Öğrencisinin Fizik Dersinde Kazanacağı Nitelikler

Fizik derslerinde temel amacımız; ezberden çok kavrayarak öğrenen, bilgileri sorgulayıp yorumlayabilen; problem çözümlerine bilimsel yöntemlerle yaklaşıp bu becerilerini günlük hayatlarına taşıyabilen, yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları olayları ve problemleri öğrendiği bilimsel bilgiler ile açıklayabilen, her an hızla değişen, gelişen bilgi ve teknoloji çağına ayak uydurabilen, en son teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilen,  teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu fark edebilen, görüş açısı geniş, bilimin ışığında düşünen bireyler yetiştirmektir.

Hazırlık Sınıfı Fen Dersinde;

  • Temel amacımız; 8. sınıfta test tekniğine alışan öğrencilere, bilimsel bilgileri açıklayabilme, bilgilerin görsel olarak canlandırabilme ve  yorumlayabilme alışkanlığını kazandırmaktır.
  • Bu amaç doğrultusunda, tüm konu ve kazanımların olduğu örnek sorular ile zenginleştirilmiş  Hazırlık Sınıfı Fen Ders Notları Kitapçığı hazırlanmış ve kullanılmaktadır. Kitapçıklar;  ders saatleri de göz önünde bulundurularak öğrencilerin 8. sınıfta edindiği bilgileri pekiştirecek, 9. sınıf için alt yapı oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Kitapçıklar akıllı tahtada  uyumlu olarak  uygulanmaktadır.
  • Fen derslerini etkinlikler ve deneyler ile işlemekteyiz. Teorik olarak verilen derslerin uygulamalı olarak işlenmesi,  öğrencilerimizin aktif olarak derse katılımı ve bilgilerin görsel olarak canlandırılması, incelenmesi, yorumlanarak algılanması ve kavratılması deneyler ile mümkün olduğundan tam donanımlı  fen laboratuvarlarımız aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Öğrencilerin Fen Laboratuvarı malzemelerini tanımaları sağlanmaktadır.
  • Öğrencilerimizin konuları öğrenirken eksiklerini belirleyebilmek ve en kısa sürede giderebilmek amacıyla mini sınav uygulaması yapılmaktadır.
  • Bu seneki amaçlarımızın başında Fizik dersinin ne olduğunu, ne ile ilgilendiğini, nasıl çalışmalar yaptığını ve  günlük hayatta her yerde fizik kurallarının var olduğunu kavramaları sağlamak vardır.
  • Fen derslerinde çok sık kullanılan grafik çizimlerinin mantığı ve nasıl çizildiği kavratılmaktadır.
  • Bilim ile ilgili araştırma, yeni gelişen dünyayı takip etme özendirilmektedir.

 

9. Sınıf Fizik Dersinde;

  • 9.  sınıflar için, yıl içinde işlenecek tüm konu ve kazanımların olduğu örnek sorular ile zenginleştirilmiş 9. Sınıf Fizik Ders Notları kitapçığı hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
  • Kitapçıktaki konular  MEB müfredatı esas alınarak hazırlanmıştır. Konuların teorik kısımları örnek sorularla pekiştirilerek verilmiştir. Öğrencilerimizi üniversite giriş sınavına hazırlamak için ÖSYM'nin standartlarıyla uyumlu sorular hazırlanmış  ve  çıkmış LYS sınav soruları ile konular bitirilmiştir. Kitapçıklar akıllı tahtada  uyumlu olarak  uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizi üniversite giriş sınavına hazırlamak için ÖSYM'nin standartlarıyla uyumlu soruların yer aldığı test çalışmaları her hafta pazartesi günleri MOODLE üzerinden öğrencilere uygulanmaktadır.

 

9. sınıfı bitiren öğrencimiz, Hazırlık sınıfına ek olarak;

  • Fizik biliminin amacının ve ne ile ilgilendiğini kavrar.
  • Bilimsel bilgiye ulaşma basamaklarını uygulayarak araştırma projelerinde nasıl yol alacağını öğrenir.
  • Fiziksel büyüklüklerin birimlerini çevirmeyi kavrar.
  • Grafik çizimini , yorumlamasını ve grafik üzerinden soru çözümünü kavrar.
  • Bir deney föyünü okuyup, anlayıp , aktif deney yapma yeteneğine sahip olur.
    • 9. sınıfı bitiren öğrencilerimiz,   problem çözümlerine bilimsel yöntemlerle yaklaşıp bu becerilerini günlük hayatlarına taşıyabilen, yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları olayları ve problemleri öğrendiği bilimsel bilgiler ile açıklayabilir.

 

10. Sınıf Fizik Dersinde;

   10. sınıfı bitiren öğrencimiz, 9. sınıfa ek olarak;

  • 10. sınıf konularının YGS-LYS sınavında çıkmış sorularını çözmeyi öğrenirler.
  • Gelişen bilgi ve teknoloji çağına ayak uydurabilen, en son teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilen, teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu fark edebilen, görüş açısı geniş, bilimin ışığında düşünen bireyler yetişirler.