Sajev Lisesi Öğrencisinin Biyoloji Dersinde Kazanacağı Nitelikler

Öğrencilerin dört yıllık eğitimden sonra;

 • Biyoloji dersinde; bilimsel yöntem ve deneysel öğretim üzerinde durularak bilgi yoluyla öğrencilerin eleştirel ve sistemli düşünce becerilerinin geliştirilmesi,
 • Bilimsel kavramları açıklamaları ve uygulamaları,
 • Canlının temel yapı ve bileşenlerini kavraması, çevreyi tanıması ve koruması, çevrenin insan hayatındaki önemini anlaması, ülkemizin biyolojik zenginliklerini tanıyarak çevre bilinci ile doğru tutumlar geliştirebilmesi,
 • Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olan ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanması,
 • Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eden ve bu değerleri özümsemesi,
 • Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanabilmesi,
 • Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodu kullanması hedeflenir.

Ayrıca; programın bütünü açısından, biyoloji bölümü öğrencilerin yaşadıkları ortamı ve çevrelerini tanımalarını sağlayacak yeterli bilgiyi, özgüveni ve becerileri kazandırmayı; onların teknolojik açıdan gittikçe gelişen dünyada bilgili, katılımcı bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

Hazırlık Sınıfları

 • Hazırlık sınıfları için yıl içinde yapılacak tüm konu ve kazanımların olduğu örnek sorular ile zenginleştirilmiş Hazırlık Sınıfı Fen Ders Notları kitapçığı hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
 • Kitapçıklar hazırlanırken konu ve içeriklerin; öğrencilerin ilköğretimde edinmesi gereken bilgileri tamamlayıcı ve lise için alt yapının oluşturabilecek nitelikte olması hedeflenmiştir. Kitapçık dışında, konu anlatımları animasyon, belgesel, sunu ve deneylerle zenginleştirilerek öğrencilerde tam öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

 9.  Sınıf

 • 9.  sınıflar için yıl içinde işlenecek tüm konu ve kazanımların olduğu örnek sorular ile zenginleştirilmiş; 9. Sınıf Biyoloji Ders Notları kitapçığı hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
 • Kitapçıktaki konular MEB müfredatı esas alınarak hazırlanmıştır. Konuların teorik kısımları örnek sorularla pekiştirilerek verilmiştir. Öğrencilerimizi üniversite giriş sınavına hazırlamak için ÖSYM'nin standartlarıyla uyumlu sorular hazırlanmış ve çıkmış LYS sınav soruları ile konular bitirilmiştir. Kitapçıklar akıllı tahtaya uyumlu olarak uygulanmaktadır. Ayrıca; öğrencilerin; biyoloji deneylerine ve bireysel öğrenme etkinliklerine aktif bir şekilde katılması ve teknoloji destekli eğitimin içinde yer almasını sağlayarak kalıcı öğrenmenin oluşmasını amaçlamaktayız.

10. Sınıf

 • Derslerimizin içeriği konuların teorik kısımlarının anlatılması, sınıf içi çalışmaların yapılması akıllı tahtalarla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca konunun içeriğine göre akıllı tahtada etkinlikler hazırlanarak uygulanmaktadır. Konu özetleri, çalışma kâğıtları, deney kâğıtları, akıllı tahta dokümanları hazırlanmaktadır.