Sajev Lisesi Öğrencisinin Edebiyat Dersinde Kazanacağı Nitelikler

Hazırlık Sınıfı Türkçe Dersinde;

 • Temel amacımız; 8. sınıfta test tekniğine alışan, okuma ve yazma kültüründen uzaklaşan öğrencilere okuma ve yazma alışkanlığını kazandırmaktır.
 • Bu amaç doğrultusunda, dersin müfredatına ek olarak güncel yazılardan seçilen metinler sınıfta işlenir ve metinde dile getirilen düşünceler tartışılır. 
 • Sınıf seviyesine uygun olarak seçilen 6 eseri okur, inceler; eserler üzerine edebi eleştiriler yazar, eserden belirlenen konularda sunumlar ve yaratıcı çalışmalar yapar.
 • Hazırlık sınıfını bitiren öğrencimiz, okuduğu bir eserin kurgusunu çözümler, esere edebi yaklaşımlar getirebilir, eserle günümüz arasında bağlar kurabilir, okuduğu eser üzerine 500 sözcükten oluşan bir edebi eleştiri yazabilir.

9. Sınıf Türk Edebiyatı - Dil ve Anlatım Derslerinde;

 • Her iki ders ortak amaçlara yönelik olarak birbirini destekler nitelikte işlenir.
 • Öğrenciler edebiyat türlerinin bilgisini edinir; türlerde kullanılan yapı, teknik ve tarzları, bunların eserlere etkilerini saptayabilir.
 • Fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak mantıksal bir akış içinde ve ikna edici bir şekilde sunar, fikirlerini iyi örneklerle destekler.
 • Kişisel görüşlerini ortaya koyan bağımsız eleştiri yapabilme becerisi kazanır.
 • Sınıf seviyesine uygun olarak seçilen 6 eseri okur, inceler; eserler üzerine edebi eleştiriler yazar, eserden belirlenen konularda sunumlar ve yaratıcı çalışmalar yapar.
 • Süreli yayınlardan en az birini (kültür-sanat-edebiyat dergisi) düzenli olarak takip eder.
 • 9. sınıfı bitiren öğrencimiz, okuduğu eserin türünü, dönemini, akımını belirler; tür, dönem ve akım bilgilerini ve özelliklerini eserden örneklemeler yaparak açıklayabilir, okuduğu eser üzerine 600 sözcükten oluşan bir edebi eleştiri yazabilir.

10. Sınıf Türk Edebiyatı - Dil ve Anlatım Derslerinde;

10. sınıfı bitiren öğrencimiz, 9. sınıfa ek olarak;

 • Türk dilinin ve edebiyatının tarihsel gelişimini açıklar,  ele aldığı konuya uygun sunum tekniklerini kullanır, çeviri eserleri kültürel açıdan da değerlendirir, kendi kültürüyle karşılaştırır.
 • LYS ve YGS  standartlarına uygun olarak müfredatın alanıyla ilgili test sorularını çözebilir.