Ölçme ve Değerlendirme; öğrenme - öğretme sürecinde öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerini saptamak ve öğrenme düzeylerini geliştirmek, öğretim etkinliklerinin ve öğretim yöntemlerinin eksikliklerini belirlemek ve niteliklerini geliştirmek, güçlü ve geliştirmeye açık yanlarını anlamak, uygulanan programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak için yapılır. Bu nedenle, Ölçme ve Değerlendirme öğrenci gelişimini izleyen bir süreç olarak tanımlanabilir.

Ölçme ve Değerlendirme uygulamalarının sınıf içi etkinliklerle uyumlu olması ve öğrencilerin ezbere bilgi kazanımından çok beceri kazanımına odaklanması gelişimsel anlamda hazırlanan lise programının önemli bileşenlerinden birini oluşturur.

Ölçme ve Değerlendirme biriminin yapacağı çalışmalar zümre başkanları ve idare ile birlikte alınan ortak kararlar doğrultusunda aşağıda belirtilmiştir.

  • Ölçme ve Değerlendirme yapılırken dönem içi ve sonunda uygulanan, sadece bilgiyi ve sonucu ölçen bir yaklaşımdan ziyade; süreci ölçen, öğrenmenin bir parçası olarak düşünülen, bilgiyi ölçerken beceriyi de ölçebilen tekniklerin yoğun kullanılacağı bir yaklaşım içinde olan sınavlar yapmayı hedefliyoruz.
  • 9 ve 10. sınıflarda, öğrencilerimizin çoktan seçmeli sınav sisteminden uzaklaşmaması, öğretmenin kendi öğretimine yönelik kararlar almasına yardımcı olmak ve bununla beraber öğrencinin eksik kaldığı kazanımlarda kendini görebilmesi amaçlı deneme sınavlarımız olacaktır.
  • Amacımız bu sınavlar çerçevesinde öğrencilerimizin bulundukları düzeyleri tespit etmektir.
  • Her deneme sınavı sonrası öğrencilerimize ve velilerimize bu sınava ait tüm analizleri ve istatistikleri içeren bir sınav sonuç belgesi iletilecektir.