Sajev Lisesi Öğrencisinin Fransızca Dersinde Kazanacağı Nitelikler

Temmuz-Ağustos ayları boyunca Moodle adlı platformda sanal yaz okulu çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar öğretmen tarafından sanal ortamda günlük etkinlikler (dinleme, anlama, dilbilgisi ve kompozisyon) birebir kontrol edilip değerlendirmeler yapılmıştır. Bu nedenle 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başında 9. ve 10. sınıflara Hazır Bulunuşluk sınavı uygulanmamıştır.

Hazırlık Sınıfları

  • Hazırlık sınıflarında Fransızca ders kitaplarının “Essentiel et Plus 1-2” müfredatı tüm konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ZENGİNLEŞTİRİLEREK kullanılmaktadır.
  • Fransızca konuşma dersi (hazırlık sınıflarında) haftada 3 saat olmak üzere, “konuşmada pratik” temeline dayanan metoduyla kısa zamanda öğrencilerimizin sözlü anlatımlarını geliştirecek çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. Öğrenciler,  ders kitaplarındaki diyalogları ezberleyerek video çekimleri yapmaktadırlar. Ayrıca,“Voxopop”,“Glogster” veya “Padlet” gibi çoklu ortam platformları içerisinde tartışma grupları oluşturarak münazara yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin Fransızca öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif olarak yararlanmaları sağlanmaktadır.
  • Kompozisyon derslerinde, öğrencilerimizin ders kitabında öğrendikleri kompozisyon konularını çağdaş yöntemlerle yeniden ele alarak işlenmektedir. Bu dersler,  haftada 2- 4 saat uygulanır. Kelime dağarcığı  pekiştirilerek, öğretmen eşliğinde model kompozisyon yazılır. Son olarak öğrenciler de öğretmen eşliğinde oluşturulan modelden yararlanarak hafta sonu ödevi yaparlar.

9. Sınıf

  • 9. sınıf düzeyinde Fransızca ders kitaplarının “Essentiel et Plus 3-4” müfredatı tüm konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ZENGİNLEŞTİRİLEREK kullanılmaktadır. Ayrıca, “Analyse Grammaticale” adlı öğretmenler tarafından oluşturulan ders kitapçığı yardımıyla öğrencilerimiz cümle yapısını ve dil bilgisi kurallarını analiz ederek yazılı ifadelerini güçlendirirler.
  • Kompozisyon derslerinde, öğrencilerimizin ders kitabında öğrendikleri kompozisyon konuları, çağdaş yöntemlerle yeniden ele alınarak işlenmektedir.
  • Bu dersler,  haftada 2- 4 saat uygulanır. Kelime dağarcığı pekiştirilerek, öğretmen eşliğinde model kompozisyon yazılır. Son olarak öğrenciler de öğretmen eşliğinde oluşturulan modelden yararlanarak hafta sonu ödevi yaparlar.

10. Sınıf

  • 10. sınıf Fransızca dersi iki bölümden oluşmaktadır: Fransızca Edebiyat ve Fransız Kültür ve Uygarlık dersleri. Kitapçık halinde öğretmenler tarafından oluşturulan bu dersler, tüm konu ve kazanımları kapsayacak şekilde hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
  • Kompozisyon derslerinde, öğrencilerimizin ders kitabında öğrendikleri kompozisyon konuları çağdaş yöntemlerle yeniden ele alınarak işlenmektedir.
  • Öğrencilerimizin sözlü, yazılı, okuma ve anlama becerileri geliştirilmektedir. Aynı zamanda onlara Fransız kültür ve uygarlığı ile ilgili bilgiler kazandırılmaktadır.
  • Kompozisyon derslerinde, öğrencilerimizin ders kitabında öğrendikleri kompozisyon konuları çağdaş yöntemlerle yeniden ele alarak işlenmektedir. Bu dersler,  hafta da 1 saat uygulanır. Kelime dağarcığı pekiştirilerek, öğretmen eşliğinde model kompozisyon yazılır. Son olarak öğrenciler de öğretmen eşliğinde oluşturulan modelden yararlanarak hafta sonu ödevi yaparlar. Bu dersin hedefinde DELF B2 sınavı vardır.