Etkin Resim Etkin Resim
  • 6 farklı atölye etkinliği
  • Günlük yaşamın dersle buluşması
  • Etkinlik sonunda üretim
  • Yaşayarak öğrenme modeli
  • Sınav stresini azaltma
  • 4 gün süreli 6 farklı teorik dersler ve saha etkinliği
  • Günlük yaşamın dersle buluşması
  • Etkinlik sonunda üretim
  • Yaşayarak öğrenme modeli