Tarih 2018-10-02T14:32:35+03:00

Tarih

  • Tarih dersi, lise eğitiminin her sınıfında temel dersler arasında bulunmaktadır. Bu derste başarıyı yakalamak için öncelikle 9. ve 10. sınıf müfredatı öğrenciye çok iyi düzeyde kavratılmalı ve bu dersin metodolojisi hakkında temel bilgiler ve kavramlar öğretilmelidir.
  • Bu bağlamda SAJEV Vakfı, Küçük Prens Lisesi’nin 9. ve 10. sınıflarında yapılan Tarih derslerinde, her konu ile ilgili görseller hazırlanmıştır. Görerek öğrenmenin kolay ve kalıcı olduğu anlayışından hareketle, dersler powerpoint sunumlar eşliğinde işlenmektedir. Zengin görsel sunum arşivimizden işleyişe en uygun şekilde “akıllı tahta” etkinlikleriyle yararlanmaktayız. Her dersin başlangıcında, bir önceki derste işlenen konular tekrar edilmekte, bu konularla ilgili öğrencilere sorular sorulmakta ve daha iyi ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilerin eksik kalan noktaları anlamaları, pekiştirmeleri ve bilgilerinin kalıcı olması için 3 aşamalı bir uygulamaya başvurulmaktadır. Bu aşamalar, her hafta verilen “haftalık ödevler”, ders esnasında tatbik edilen “etkinlik ve mini sınavlar” ile öğrencilerin e-mail adreslerine haftalık olarak gönderilen “görsel sunum ve uygulamalar”dır.
  • Derslerde ve gezilerde yapılması planlanan tüm çalışmalar ve etkinlikler, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamakla birlikte, esas olarak dört yıl sonra girecekleri YGS sınavındaki başarılarının istenen düzeyde gerçekleşmesi için daha büyük bir öneme sahip olacaktır. Bu nedenle, Tarih dersinin işlenişinde YGS sınav mantığına dikkat edilmekte, öğrencilerimiz bir taraftan müfredatla ilgili kazanımları öğrenirken diğer taraftan ileride girecekleri sınavlardaki başarılarına da hazırlanmakta; okulumuzda Soru Bankası oluşturulması kapsamında ise, Ölçme-Değerlendirme Birimi zümremizin özgün sorularıyla desteklemektedir.
  • YGS ve LYS başarısı önemli olmakla beraber, Küçük Prens Lisesi gibi seçkin öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinen bir okul için yeterli bir amaç değildir. Okulları farklı ve saygın kılan öğrencileri ve mezunlarıdır. Ancak bilgili, donanımlı, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere duyarlı, evrensel ve ulusal değerleri öğrenip içselleştirebilen öğrenciler okulları adına bir farklılık yaratabilir. Böyle öğrencilerin yetiştirilebilmesi için diğer dersler ile birlikte Tarih dersi de önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Öğrencilerimize;

  1. Analiz ve sentez yapabilme becerisi kazandırmayı,
  2. Dünya milletlerinin ve bunun bir parçası olarak Türk milletinin tarihi macerasının parametrelerini öğretmeyi,
  3. Atatürkçü düşünce sistemini ve bu sistem çerçevesinde tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye idealini benimsetmeyi hedefliyoruz.