Küçük Prens’te Kodlama Saati

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Aralık ayında Code.org vakfı tarafından başlatılan “Kodlama Saati/Hour of Code” etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde gerçekleştirildi. Bilgisayarlar, tablet cihazlar ve bağlantısız etkinliklerin yer aldığı çalışmalarda öğrencilerimizin bilgisayar bilimi ve programlama konusunda farkındalıklarının arttırılması ve problem çözme beceri gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı. Küçük grup öğrencilerimiz bilgisayarsız kodlama (unplugged) uygulamaları, Code.org ve Kodable araçlarını kullanırken, ortaokul öğrencilerimiz Apple’ın “Herkes Kod Yazabilir/Everyone Can Code” müfredatı içinde Swift Playgrounds uygulamasını, lise öğrencilerimiz de son yıllarda en fazla ihtiyaç duyulan programlama dillerinden biri olan Phyton kullanarak dijital dünyaya içerik ve uygulama geliştirmeye ilk adımlarını attılar.

2018-12-18T13:03:05+03:00