BAĞIMSIZ YAŞAYALIM!

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı hızla artmakta ve maalesef zararlı maddelere başlama yaşı da gittikçe düşmektedir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı hızla artmakta ve maalesef zararlı maddelere başlama yaşı da gittikçe düşmektedir. Bunun yanında teknoloji ve kumar bağımlılığı, kişiye olduğu kadar aileye ve topluma da büyük zararlar vermektedir.

Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkündür.

Bu noktadan hareketle Rehberlik derslerinde; öğrencilerimize madde, tütün, alkol bağımlılığından korunma; bilinçli teknoloji kullanımı ve sağlıklı yaşam konularında sunumlar gerçekleştirildi. Öğrencilerin yaşlarına uygun doğru ve önleyici bilgiler verilerek farkındalıkları arttırıldı.

Her sunumda, bağımlılığın  hepimizi tehdit ettiği, farkında olmadan bile insanların bağımlı hâle gelebileceği, herkesin kendi geleceği için bağımlılık konusunda bilinçli olması gerektiği bilimsel yazı ve istatiklerden, yaşanmış örneklerden hareketle öğrencilere yıl boyunca anlatıldı.

Okulumuz Rehberlik Öğretmeni Orkide Aksoy tarafından hazırlanan ve gerçekleştirilen sunumlar, öğrencilerin daha bilinçli hareket etmeleri ve kendilerini daha doğru korumaları anlamında çok önemli bir rol oynamıştır.

2018-06-12T14:29:32+03:00