ÇOCUKLAR İÇİN CEZA HUKUKU BİLİNCİ

Geri dönülmez sonuçlara yol açabilecek eylemleri somut örneklemelerle ele alması açısından lise öğrencilerimiz için son derece bilgilendirici ve eğitici bir konferans düzenledik.

Okulumuzda 9 Ocak Salı günü, Savcı Dr. Cengiz Apaydın’ın konuşmacı olarak katıldığı  “Çocuklar İçin Ceza Hukuku Bilinci” konulu bir konferans düzenledik. Konferansın temel amacı, çocukların suç işlemesini önlemek ve onlarda bağımlılık ve suçlar hakkında farkındalık oluşturmaktı. Bu bağlamda “Güvenli İnternet Kullanımı”, “Madde Bağımlılığı”, “Teknoloji Bağımlılığı” gibi konular da konferansın alt başlıklarını oluşturdu.

Savcı Dr. Cengiz Apaydın; 13-18 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluğuna sahip olduğunu, suça sürüklenme ihtimali olan fakat eylemlerinin anlam ve sonuçlarını öngöremeyen çocukların yaptıkları eylemler nedeniyle ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğini yaşanmış olaylardan örnekler vererek anlattı.

Konferansta hangi eylemlerin suç olduğu, hangi suçların ne kadar ceza gerektirdiği de yasa maddelerinden örnekler verilerek işlendi. Konferansa gösterilen yoğun ilgi ve konuşmacıya yöneltilen sorular, bu organizasyonun asıl amacı olan “öğrencilerde ceza hukuku bilinci oluşturmak ve onları suç işlemekten, suç işlenen ortamlardan uzak tutmak” konusunda öğrencilerde bir farkındalık yaratıldığını da gösterdi.

Konferansta vurgulanan önemli bir nokta da çocukların kendilerine yönelik işlenen suçlara karşı çıkabilmeleri için haklarını ve özgürlüklerini bilmeleri gerektiğiydi. Savcı Dr. Cengiz Apaydın, kendi haklarını ve özgürlüklerini bilen çocukların, başkalarının da hak ve özgürlüklerine de saygı duyma yetisinin geliştiğini ve huzurlu bir toplum olmanın ancak böyle mümkün olacağını dile getirdi.

“Çocuklar İçin Ceza Hukuku Bilinci” konulu konferans, geri dönülmez sonuçlara yol açabilecek eylemleri somut örneklemelerle ele alması açısından öğrencilerimiz için son derece bilgilendirici ve eğitici geçti.

2018-05-22T12:57:03+03:00