Türkçe-Sosyal 2018-12-28T11:28:29+03:00

Türkçe-Sosyal

Türkçe Dersi

Türkçe derslerinde temel hedefimiz; bireysel ve toplumsal başarıda “ana dil”in önemini kavramış; okuma alışkanlığı ve zevki kazanmış, duygularını, düşüncelerini en doğru ve etkili biçimde aktarabilen; estetik anlayışı gelişmiş, yeteneklerini fark eden ve geliştirmeye çalışan; duyarlılıkları olan, üretken ve çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Türkçe dersleri, birinci sınıftan itibaren paragraf çözümlemelerine ağırlık verilerek ezbercilikten uzak bir anlayışla işlenir. Yalnızca okuma değil dinleme ve yazma etkinlikleriyle de öğrencilerin bu alanlardaki becerileri geliştirilir.

Okuma becerilerini geliştirmek ve öğrencilere okuma zevkini ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla her sınıf düzeyinde seçilen kitaplar Türkçe derslerinde okunup incelenir.

Yazma becerilerinin gelişimi için derslerde yazılan ya da ödev olarak verilen çalışmaların yanında sınıf düzeyine uygun olarak masal, öykü, şiir, anı, mektup, haber yazısı gibi yazı türlerinde de yazma çalışmaları yapılır.

Dinleme etkinliklerinde, düzeye ve işlenen temaya uygun seçilen eserlerle öğrencilerin dinleme kurallarını öğrenmesi, dinlediklerini anlaması amaçlanır. İnsanlar arasındaki iletişimde en önemli yeri tutan konuşma becerisinin en iyi düzeye çıkarılması ve öğrencinin derse katılımının sağlanması için her Türkçe dersinde konuşma etkinliklerine de yer verilir.

Türkçe ve sınıf öğretmenlerimiz tarafından sınıf seviyelerine uygun olarak oluşturulan “Atasözü ve Deyimler Çalışması” ile öğrencilerimizin Türkçe’nin zenginliklerini fark etmeleri ve günlük yaşamda konuşurken ya da yazarken kullanmaları sağlanır.

Hafta içinde öğrenilen kazanımların pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimize verilen çalışmaların geri dönüşü takip edilerek öğrencinin akademik gelişimi sürekli izlenir.

Akademik başarı kazandırmanın yanı sıra öğrencilerimizin yaratıcı yanlarını ortaya çıkarmaya, onları kültürel açıdan da geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılır. Öğrencilerimiz tarafından çok okunan, sevilen yazar ve şairler okulumuza davet edilerek öğrencilerimizin onları yakından tanımalarına fırsat verilir. Ayrıca belli dönemlerde açılan kitap stantlarıyla öğrencilerimizin yararlanabilecekleri ve zevkle okuyabilecekleri kitaplarla buluşması sağlanır.

Hayat Bilgisi Dersi / Sosyal Bilgiler Dersi

1, 2 ve 3. sınıflarda Hayat Bilgisi, 4. sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde amacımız Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında; temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, işbirliğine açık, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven; Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan, demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatan bireyler yetiştirmektir.

Hafta içinde öğrenilen kazanımların pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimize hafta sonu ev çalışmaları verilir, bu çalışmaların geri dönüşü takip edilerek öğrencinin akademik gelişimi sürekli izlenir.

Öğretim yılı içerisinde müfredatın daha iyi pekiştirilmesi amacıyla, öğretmenlerimiz rehberliğinde öğrencilerimizle gezileri yapılır.