Görsel Sanatlar 2018-05-15T12:06:14+03:00

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar Bölümümüz, 4 atölye ve sanat malzemelerimizin korunduğu bir depodan oluşur. Atölyelerimizde teknolojik donanımlarımız bulunur. Bu teknolojik donanım sayesinde derslerimizde “Sanat Tarihi” ve “Plastik Sanatlar” ile ilgili tüm görsellerinden yararlanılır; atölyelerimizde, Görsel Sanatlar ve Plastik Sanatlar alanı ile ilgili aktivitelerimiz yapılır.

Okulumuzda sanat eğitiminin amacı; öğrencilerimizin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmelerini, yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir seviyeye ulaştırabilmelerini, öğrencilerimizin sosyalleşmelerini, iş birliği içinde çalışmalarını, üretken olmalarını sağlamaktır. Sanat eğitimi; öğrencilerimizin gözlem yapmalarına, pratik düşünmelerine, el becerilerini geliştirmelerine ve sentez yapmalarına yardımcı olmaktadır. Amaç, sanatçı yetiştirmek değil; yetiştirdiğimiz her öğrenciyi, yaratıcılığa yöneltmek, onun bilgisel, bilişsel ve duygusal eğitim gereksinimlerini karşılamaktır.

Görsel Sanatlar Bölümü, 1.sınıftan 8. sınıfa kadar olan tüm gruplarda gelişim süreçlerine uygun şekilde konu ve teknikleri belirleyip yıl içerisinde kendilerini ifade etmenin farklı yönleriyle tanışmalarını sağlar. İki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalarla sanat tarihi ve müze bilinci de harmanlanarak öğrencilerimize aktarılır. 6, 7,8. sınıflardaki Görsel Sanatlar dersinde inceleme ve araştırma konuları yoğunlaştırılıp alan bilgisi zenginleştirilir. Öğrencilerimizin çalışmaları belirli günlerde sergilenip sizlere sunulur.

Ayrıca, görsel sanatların zengin alanlarından detaylıca bilgi edinmek ve alan bilgisini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için Seramik-Heykel, Boyamayı Seviyorum, Mozaik, Özgün Baskı ve Geleneksel Türk El Sanatları Aktiviteleri yer alır.