Fransızca 2018-11-19T12:55:32+03:00

Fransızca

Fransa Dışişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca Fransızcayı mükemmel olarak öğreten okul olarak belirlenen SAJEV Özel Küçük Prens Okullarına LABEL belgesi verildi. Bu onurlu belge, okulumuzda Fransızca öğretimini daha üst noktalara taşıyacak motivasyonu sağlayacaktır.

İlk ve ortaokulumuzda; Fransızca ve İngilizce dil becerileriyle öğrencilerimizin dünyaya açılmasına ve gelecekte  uluslararası ortamlarda  kendilerini kabul ettirmelerine  olanak sağlayacak bir yaklaşımla yabancı dil öğretimi yapılmaktadır.

Fransızca Öğretim Amaçlarımız:

  • Öğrencilerimizin kendilerini gelecekte güçlü kılacak yabancı dil öğrenmenin önemini anlamaları
  • Fransızca dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri
  • Fransızca sözcük bilgilerini zenginleştirmeleri
  • Sözlü ve yazılı olarak kendi düşünce , görüş ve duygularını açıklayabilmeleri
  • Teknolojiyi etkin olarak kullanabilmeleri, bilgi teknolojilerinden yararlanarak yabancı dil öğrenme becerilerini geliştirmeleri

Bu amaçları gerçekleştirmek için Avrupa Konseyi tarafından yayımlanan Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirlenen dil seviyeleri içeriklerine uygun olarak öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve sürekli geliştirilen öğretim programları uygulamaktayız.

İlkokul birinci sınıfta öğrencilerimiz ilk Fransızca dil  becerilerini kazanmaya ve geliştirmeye başlarlar. Öğrencilerimiz bu yaşlarda Fransızca telaffuza karşı duyarlıdırlar ve bunu içselleştirirler. Fransızca öğretimine temel oluşturacak kültürel, sözel ve fonetik çalışmalar bu süreçte etkin bir şekilde uygulanır.

İlkokul- Ortaokul Fransızca Öğretim Devamlılığı

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflarımızda haftada 12, diğer sınıflarımızda 10 saat Fransızca ders yapılır.  Etkinlik derslerimiz de Fransızca öğretimini destekleyecek şekilde planlanmaktadır.

İlkokul 4. sınıf sonunda öğrencilerimiz Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirtilen A1 seviyesi dil yeterliliği kazanırlar.  Fransa Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen DELF A1 JUNİOR sınavına katılarak uluslararası geçerliliği olan diploma alırlar. 2017-2018 4. Sınıflar DELF A1 JUNIOR  başarımız %100 dür.

İlkokulda kazanılan bu başarının ortaokulda devam etmesi amacıyla ilk ve ortaokul Fransızca öğretmenlerimiz ortak çalışmalar yaparlar. Öğretim yılı başında  ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin DELF A2 JUNIOR sınavında başarılı olmalarına yönelik çalışmalar planlanır.  2017-2018 DELF A2 JUNIOR sınavında başarımız %100 olarak gerçekleşmiştir. 7. sınıflarımız DELF B1  sınavına katılırlar.

2017-2018 7. sınıflar DELF B1 başarımız % 100 olarak gerçekleşmiştir.

8. sınıf öğrencilerimiz, daha önceki yıllarda kazandıkları dil becerileri sayesinde Fransızca edebi metin, gazete ve dergi yazıları üzerinde çalışırlar. Ayrıca LGS sınavına hazırlanırlar.

error: İçeriklerimiz telif hakları ve KVKK uyarınca korunmaktadır.