Fen – Matematik 2018-12-28T11:30:03+03:00

Fen – Matematik

Fen Bilimleri Dersi

Fen Bilimleri derslerinde temel amacımız; yaşadığı çevreyi tanıyan, seven, değişen çevre şartlarına uyum sağlama bilincine sahip, yapıcı, fen bilimlerine ilgi duyan, bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavramış ve bu bağlamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen gençler yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda derslerimizde öğrencilerimizin ezbercilikten uzak, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla laboratuvar çalışmalarına önem verilir. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz araç- gereç kullanma yeteneği kazanır, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilir, yorumlayabilir ve genelleme yeteneğini kazanır.

Laboratuvarda her öğrenci deneyleri yaparak deney sonucunu gözleme ve yorumlama olanağına sahiptir. Öğrencilerimizin laboratuvar ortamına alışması ve bilimsel deneyleri profesyonel anlamda yapma becerisini geliştirmeleri amaçlanır.

Okulumuzda Fen Bilimleri dersleri 3. sınıftan itibaren başlar ve sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. Müfredat programı; beyin fırtınası yoluyla konu öncesi bilgileri tarama, deney ya da model yapma, konuyla ilgili video filmi,  ünite CD’si izleme, interaktif etkinlikler ve bilgisayar oyunlarına katılma, kavram ve zihin haritalarını uygulama şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca konuların pekiştirilmesi amacıyla müfredata uygun geziler düzenlenir.

Öğrencilerimize verdiğimiz araştırma ödevleri, öğrencinin bilimsel süreç, yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Konuların, öğrencide merak uyandıracak, öğrencinin düzeyine uygun nitelikte olmasına dikkat edilerek zümre öğretmenleri tarafından seçilir.

Matematik Dersi

Matematik Bölümü olarak çalışmalarımızı Atatürk’ün “Ben öğrenim devriminde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.” sözünü merkeze alarak planlıyoruz.

Bu planlama çerçevesinde amaçlarımıza ulaşmak için yaptığımız çalışmalar;

 1. “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesinden hareketle matematiği sevdirmektir.
 2. Öğrencinin matematiğe karşı olan ilgisini, isteğini, becerisini ve merakını arttıracak çalışmalar yapmaktır.
 3. Öğrencilerimize, basitten karmaşığa, genelden özele, somuttan soyuta doğru bir sıra izleyerek analiz etme, yorumlama ve genelleştirme ile düşünme yolunu öğretmektir.
 4. Öğrencilerimizin matematik bilgilerini günlük yaşamdaki problemlerin çözümüne ve diğer derslere uygulayabilmelerini sağlamaktır
 5. Çeşitli laboratuvar etkinlikleri ve müze gezileriyle öğrenilenlerin pekiştirilebildiği ortamlar yaratmaktır.
 6. Öğrencilerimizin yaratıcılık, araştırma, iletişim, teknolojiyi aktif kullanma, grupla çalışma becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalara yöneltmektir.

Sınıf öğretmenleri olarak hedefimiz;

 1. Bilgiyi yorumlayabilen,
 2. Bağımsız düşünüp, karar verebilen,
 3. Öz düzenleme gibi bireysel becerileri gelişmiş,
 4. Akıl yürütebilen,
 5. Problemlere çözüm yolu bulabilen,
 6. Eleştirici, yaratıcı,
 7. Kendini geliştirebilen,
 8. Özgüven sahibi,
 9. Öğrendikleri kavramları günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilen
 10. Araştırma yoluyla doğru bilgilere ulaşabilen,
 11. Bilgiyi üretebilen ve bilgiyi doğru kullanabilen,
 12. Teknolojiyi takip eden,

Bilimin insan düşüncesinin gelişmesindeki öneminin farkında olabilen birer birey olarak hayata hazırlanmalarını sağlamaktır.