Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

Özel Küçük Prens Okullarında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları; “önleyici ve gelişimsel rehberlik” anlayışı esas alınarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik uygulamalarla yürütülür.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, onları ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme, kendini yönetebilme ve problem çözme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme, hedef ve motivasyona yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Ayrıca okulumuzda, özellikle ortaokul düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) hazırlık süreci de takip edilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar.

Kariyer Rehberliği

Kariyer Rehberliği Çalışmaları kapsamında Özel Küçük Prens Okulları ailesine mensup, farklı meslek gruplarından velilerimizin, meslekleriyle ilgili yol haritalarını ve deneyimlerini ortaokul öğrencilerimizle paylaştıkları “Meslekler Günü Etkinliği” yapılır.

Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, çıkan sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerle paylaşılır ve öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenir ve desteklenir.

Rehberlik Etkinlikleri

Her sınıf düzeyine uygun olarak öğrencilerin bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerini destekleme amacıyla, düzenli olarak ayda bir defa “Rehberlik” dersleri yapılır. Derslerde, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının gelişmesine destek olmak, bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak, hafıza, görsel-işitsel dikkati geliştirmek amacıyla çeşitli egzersizler, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, kendilerini ifade edebilme becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek ve yine sosyal becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Seminerler

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda uzman kişiler tarafından verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Gelişim Dönemi Özellikleri, İletişim, Düşünme Becerileri, Cinsel Eğitim vb.)

 

Yayın ve Bültenler

Öğrencilerimizin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak her sınıf seviyesinde velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.

 

 

HİZMETİÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Ø Öğretmenlere yönelik seminerler

Ø Öğretmenlerle her hafta belirlenen saatlerde yapılan rutin Öğrenci Değerlendirme Toplantıları

Ø Güncel makale-bülten çalışmaları

Ø Tursan Ulaşım Hizmetleri, okul destek birimleri (yemek, güvenlik ) ve okul çalışanlarına yönelik iletişim çalışmaları

 

1 ve 2.SINIFLAR REHBERLİK DERSİ KONULARI VE AMAÇLARI

AY

DERS KONUSU

 

ETKİNLİĞİN AMACI

 

EKİM

KURALLAR ve SORUMLULUKLAR

Öğrencilerin okula uyum sürecinde sınıf ve okuldaki kuralları fark etmelerini sağlamak. Bu amaçla kuralların neler olduğu, kuralların nedenleri ve uyulmadığı takdirde karşılaşabilecekleri sonuçlar sınıf içinde örnek canlandırmalar ve resim çalışmaları ile pekiştirilir.

KASIM

ÇOCUK HAKLARI

Öğrencilerin evrensel olarak belirlenmiş çocuk hakları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak

ARALIK

MÜKEMMELLİYETÇİLİK

Öğrencilerin yaşa bağlı olarak en sık karşılaştıkları ve çözüm üretmekte zorlandıkları gelişimsel görevlerden biri olan benmerkezcilik ve buna bağlı hata yapmaya karşı toleranslarını desteklemek

OCAK

DUYGULARIN FARKINDA OLMAK

 

Öğrencilerin farklı duygularını ifade edebilmelerine ve bununla baş edebilmelerine yardımcı olmak.

MART

İŞİTSEL-GÖRSEL ALGI ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin işitsel ve görsel hafıza, dikkat ve algılarını geliştirici etkinlikler ile dikkat ve hafızanın önemini fark etmelerine yardımcı olmak.

NİSAN

DİNLEMENİN ÖNEMİ

Öğrencilerin iletişimde en güçlü yollardan birinin dinleme becerisi olduğunun farkına varmalarını sağlamak

 

MAYIS

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Öğrencilerin içinde bulundukları yaşa bağlı somut olarak düşünmeleri ve duygusal olarak da benmerkezci olmalarının arkadaşlık ilişkilerinde karşılaştıkları problemleri çözmelerini zaman zaman zorlaştırabilmektedir. Benzer durumlar ile karşılaştıklarında çözüm aşamalarını fark etmelerini sağlamak .

 

 

3.SINIFLAR REHBERLİK DERSİ KONULARI VE AMAÇLARI

AY

DERS KONUSU

 

ETKİNLİĞİN AMACI

 

EKİM

KURALLAR

Öğrencilerin okul yaşamı ile ilgili kuralları hatırlamalarını, kuralların önemi ve uyulmaması durumunda yaşanabilecek sonuçlarla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak.

KASIM

 

ÇOCUK HAKLARI

Öğrencilerin evrensel olarak belirlenmiş çocuk hakları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak ve bu konuda kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir resim çalışması yapmak.

ARALIK

İŞİTSEL/GÖRSEL

DİKKAT ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin işitsel ve görsel hafıza, dikkat ve algılarını geliştirici etkinlikler ile dikkat ve hafızanın önemini fark etmelerine yardımcı olmak.

OCAK

ARKADAŞLIK

Arkadaşlık ilişkilerinde önem verilen değerlere bakış açısı kazandırmak, zaman zaman yaşanan sorunlarla ilgili çözüm yollarını tartışmak.

MART

EMPATİ

Öğrencilere “Empati” konusu ile bilgi vermek ve çeşitli örnek durumlarla bu konuyla ilgili duyarlılıklarını artırmak.

NİSAN

İŞİTSEL/GÖRSEL

DİKKAT ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin işitsel ve görsel hafıza, dikkat ve algılarını geliştirici etkinlikler ile dikkat ve hafızanın önemini fark etmelerine yardımcı olmak.

MAYIS

CİNSEL EĞİTİM

Öğrencilerin yaş dönemlerine uygun olarak cinsel gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak. Kişisel sınırlarla ilgili farkındalıklarını artırmak.

 

4.SINIFLAR REHBERLİK DERSİ KONULARI VE AMAÇLARI

AY

DERS KONUSU

 

ETKİNLİĞİN AMACI

 

EKİM

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA/ZAMAN YÖNETİMİ

Öğrencileri verimli ders çalışma alışkanlıkları, planlama, zaman yönetimi, unutma, hafıza vb. konular hakkında bilgilendirmek. Kendi çalışma alışkanlıkları ile ilgili öz değerlendirme yapmalarını sağlamak.

KASIM

 

ÇOCUK HAKLARI

Öğrencilerin evrensel olarak belirlenmiş çocuk hakları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak ve bu konuda kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir resim çalışması yapmak.

ARALIK

İŞİTSEL/GÖRSEL

DİKKAT ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin işitsel ve görsel hafıza, dikkat ve algılarını geliştirici etkinlikler ile dikkat ve hafızanın önemini fark etmelerine yardımcı olmak.

OCAK

ZORBALIK

Öğrencileri “zorbalık-zorbaca davranma” kavramı konusunda bilgilendirmek. Zorbalığın, arkadaşlık ilişkilerindeki olumsuz etkileri ve zararları hakkında farkındalıklarını artırmak.

MART

İŞİTSEL/GÖRSEL

DİKKAT ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin işitsel ve görsel hafıza, dikkat ve algılarını geliştirici etkinlikler ile dikkat ve hafızanın önemini fark etmelerine yardımcı olmak.

NİSAN

İLETİŞİM BECERİLERİ

Öğrencilerin kişilerarası ilişkilerde kullanabilecekleri, iletişim kurarken kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olabilecek becerileri kazanmalarına destek olmak.

MAYIS

CİNSEL EĞİTİM

Öğrencilerin yaş dönemlerine uygun olarak cinsel gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak. Kişisel sınırlarla ilgili farkındalıklarını artırmak.


5.SINIFLAR
REHBERLİK DERSİ KONULARI VE AMAÇLARI

AYLAR

DERS KONULARI

AMAÇ

EKİM

FARKLILIKLARI KABUL ETME VE SAYGI

İnsanları dış görünüşleri ile yargılamamız ve farklılıklara saygı duymamız gerektiğini insanların değerinin dış görünüşlerinde değil, sahip oldukları farklılıklarda bulunduğunu anlatmak

KASIM

ÇOCUK HAKLARI

Öğrencilerin evrensel olarak belirlenmiş çocuk hakları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak ve bu konuda kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir resim çalışması yapmak.

ARALIK

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA/ZAMAN YÖNETİMİ

Öğrencileri verimli ders çalışma alışkanlıkları, planlama, zaman yönetimi, unutma, hafıza vb. konular hakkında bilgilendirmek. Kendi çalışma alışkanlıkları ile ilgili öz değerlendirme yapmalarını sağlamak.

OCAK

İŞİTSEL/GÖRSEL

DİKKAT ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin işitsel ve görsel hafıza, dikkat ve algılarını geliştirici etkinlikler ile dikkat ve hafızanın önemini fark etmelerine yardımcı olmak.

MART

HEDEF BELİRLEME

Öğrencilerin hedef belirleme ve başarı arasındaki ilişki konusunda farkındalıklarını artırmaya yardımcı olmak.

NİSAN

İŞİTSEL/GÖRSEL

DİKKAT ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin işitsel ve görsel hafıza, dikkat ve algılarını geliştirici etkinlikler ile dikkat ve hafızanın önemini fark etmelerine yardımcı olmak.

MAYIS

CİNSEL EĞİTİM

Öğrencilerin yaş dönemlerine uygun olarak cinsel gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak. Kişisel sınırlarla ilgili farkındalıklarını artırmak.

 

6.SINIFLAR REHBERLİK DERSİ KONULARI VE AMAÇLARI

AY

DERS KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

EKİM

ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencilerin okula uyum sürecinde çalışmaya başlama ve sürdürme, bilinçli çalışma ve öğrendiğini kullanma, dersi dinleme ve not tutma, ödev hazırlama, sınavlara hazırlanma gibi alışkanlıklarını; okula karşı olan tutumlarını görmelerini ve değerlendirmelerini sağlamak.

KASIM

 

ÇOCUK HAKLARI

Öğrencilerin evrensel olarak belirlenmiş çocuk hakları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak.

ARALIK

ETKİLİ İLETİŞİM ve BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ

İletişimin en önemli parçası olan dinleme, sözlü ve sözsüz iletişimin önemini anlamak ve buna yönelik etkinlikler yapmak.

OCAK

 

ÖĞRENME ve DİKKAT

Öğrencilerin öğrenme ve dikkat arasındaki ilişkiyi anlamalarını ve dikkat yönetiminin sınav performansına etkisinin farkına varmalarını sağlamak.

MART

ÖĞRENME STİLLERİ

Öğrencilerin ilgi duyduğu alanı keşfetmeleri ve buna yönelik çalışma yapmalarını sağlamak.

NİSAN

MOTİVASYON

Öğrencilerin; motivasyonun istek ya da ihtiyacımızı karşılayabilmek için bir hedefe yönelmemize ve ihtiyacımızın karşılanmasına bağlı olarak bu davranışı sürdürmeye ya da sürdürmemeye karar vermemizi sağlayan önemli bir unsur olduğunu, başarıya ve sınav performansına yönelik etkisini anlamalarını, iç ve dış motivasyonun yaşamımızdaki yerini fark etmelerini sağlamak.

MAYIS

ÖZ GÜVEN ve POZİTİF DÜŞÜNCE

Öğrencinin kendisi ile ilgili olumlu düşüncelerini artırması, kendini tanıması ve olduğu gibi kabul etmesine yardımcı olmak.

 

7.SINIFLAR REHBERLİK DERSİ KONULARI VE AMAÇLARI

AY

DERS KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

EKİM

İLETİŞİM ENGELLERİ

Öğrencilerin iletişim kurarken karşı tarafa iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak ve iletişimin yaşamlarındaki yeri ile ilgili farkındalık yaratmak.

KASIM

ÇOCUK HAKLARI

Öğrencilerin evrensel olarak belirlenmiş çocuk hakları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak.

ARALIK

ZAMAN YÖNETİMİ

Öğrencilerin özellikle test tipi sınavlarda performanslarına bağlı olarak zamanı verimli kullanmalarını sağlamak.

OCAK

ÖĞRENME ve DİKKAT

Öğrencilerin öğrenme ve dikkat arasındaki ilişkiyi anlamalarını ve dikkat yönetiminin sınav performansına etkisinin farkına varmalarını sağlamak.

MART

MOTİVASYON

Öğrencilerin motivasyonun istek ya da ihtiyacımızı karşılayabilmek için bir hedefe yönelmemize ve ihtiyacımızın karşılanmasına bağlı olarak bu davranışı sürdürmeye ya da sürdürmemeye karar vermemizi sağlayan önemli bir unsur olduğunu, başarıya ve sınav performansına yönelik etkisini anlamalarını, iç ve dış motivasyonun yaşamımızdaki yerini fark etmelerini sağlamak.

NİSAN

ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

Çok küçük yaşlarda başlayan ve ergenlik döneminde ön plana çıkan arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek ve kişilik gelişimine katkı sağlamak.

MAYIS

DUYGU YÖNETİMİ

Duyguları tanımak ve yaşamımızda neden var olduğunu sorgulamak ve duyguları yönetebilmenin önemini öğrencilerin anlamasını sağlamak ve bunun yolları ile ilgili farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

8.SINIFLAR REHBERLİK DERSİ KONULARI VE AMAÇLARI

AY

DERS KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

EYLÜL

TEST TİPİ SINAVLARDA NASIL BAŞARILI OLABİLİRİM?

Öğrencilerin test tipi sınavlarda dikkat etmeleri gereken noktalar, verimli çalışma sistemleri ile ilgili bilgilendirmek, öğrenilen bilginin sınav performansına olumlu bir şekilde yansıyabilmesi için yapılması gerekenleri öğrencilere aktarmak.

EKİM

SINAV KAYGISI-ZAMAN YÖNETİMİ

Duyguları tanımak, kaygının yaşamımızda neden var olduğunu sorgulamak ve duyguları yönetebilmenin önemini öğrencilerin anlamasını sağlamak ve bunun yolları ile ilgili farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Duyguları yönetmek dışında zamanı yönetmenin de başarı için önemli faktör olduğunu vurgulayarak çalışmanın pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

KASIM

MOTİVASYON

Öğrencilerin; motivasyonun istek ya da ihtiyacımızı karşılayabilmek için bir hedefe yönelmemize ve ihtiyacımızın karşılanmasına bağlı olarak bu davranışı sürdürmeye ya da sürdürmemeye karar vermemizi sağlayan önemli bir unsur olduğunu, başarıya ve sınav performansına yönelik etkisini anlamalarını, iç ve dış motivasyonun yaşamımızdaki yerini fark etmelerini sağlamak.

ARALIK

HEDEF KOYMA

Hedef belirleyerek yapılan çalışmaların, başarıya ve motivasyona olan etkisi ile ilgili farkındalık yaratabilmek ve öğrencilerin hedef belirlerken dikkat etmeleri gereken noktaların farkına varmalarını sağlamak

OCAK

ÖĞRENME-DİKKAT

Öğrencilerin, öğrenme ve dikkat arasındaki ilişkiyi anlamalarını ve dikkat yönetiminin sınav performansına etkisinin farkına varmalarını sağlamak.

ŞUBAT

ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ

Öğrencilerin yaşadıkları olumsuz durumlar karşısında çözümleyici yaklaşımları tanımasını ve kriz yönetim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak.

MART

DUYGU YÖNETİMİ VE KAYGI

Öğrencilerin farklı duygularını ifade edebilmelerine ve bunlarla baş edebilmelerine yardımcı olmak.

NİSAN

MOTİVASYON

Öğrencilerin sınav öncesi motivasyonunu artırmak amacıyla yapılacak sınıf etkinliğinin sonrasında, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini sağlamak.

MAYIS

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile öğrencinin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir. Sonuçlar öğrenciler ile paylaşılmaktadır.

HAZİRAN

YETENEKLERİMİ TANIYORUM

Öğrencilerin her bireyin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farklı olabileceğini, yeteneklerinin farkında olan bireylerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabileceklerinin bilincinde olmalarını sağlamak. Meslek ve okul seçiminde yeteneklerin önemini öğrencilere aktarmak.