Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

Eğitim Teknolojileri Bölümü olarak amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli yetkinlikleri arasında yer alan Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı becerilerinin gelişimini sağlamak ve anaokulundan lise sonuna kadar tüm kademelerde teknolojinin öğrenme ortamlarını zenginleştirici ve öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerini güçlendirici bir araç olarak müfredata entegrasyonunu gerçekleştirmek için öğretmenlere liderlik etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirme adına eğitim teknolojilerinde yeni yöntem ve yaklaşımlar takip edilerek, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Teknolojinin eğitim ortamlarıyla bütünleştirilmesi için uygun sistemlerin, proje ve çözümlerin seçimi, tasarımı, dijital öğretim materyallerinin üretilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar ile öğretmen ve personelin Eğitim Teknolojileri konusunda deneyimlerini arttırmak için branş bazlı gelişim programları hazırlamaktadır.

Bilişim Teknolojileri Dersleri

Bilişim Teknolojileri dersleri, öğrencilerimizin yaratıcılığını ve üretkenliğini geliştiren ve farklı branşlarda öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı sağlayan disiplinler arası teknoloji destekli çalışmaları hayata geçirmek için ortaokul ve lise programlarımızda yer almaktadır. Doğru bilgiye ulaşma, bilişim araçlarını kullanarak dijital ürün geliştirme, etik ve güvenlik yönleriyle dijital vatandaşlık ve hesaplamalı düşünme konuları bilişim teknolojileri derslerinde ele alınmaktadır.

Kodlama ve Üretim Çalışmaları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinin yanı sıra, ilkokul ve ortaokul sosyal etkinlik kulüplerimizde öğrencilerimiz bilgisayarsız kodlamadan başlayarak web araçları, tablet ve seviyelerine uygun robotik ve elektronik kitlerle kodlama çalışmaları ile maker hareketini benimseyen proje uygulamaları diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

İlkokul Çalışmalarımız

İlkokul kademesinde öğrencilerimiz “Teknoloji” temalı sosyal kulüplerle bilişim teknolojilerinin temelleri, kelime işleme ve sunum uygulamaları ile bilgisayarsız kodlama ve tabletle dijital ürün geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Sınıf ve branş öğretmenlerimiz öğrencilerin ilgileri, önbilgileri ve ele alınacak kazanımlara uygun olarak, multimedia öğelerini içeren dijital ders materyallerini tematik sınıflarımızda etkileşimli tahtalarla kullanabilmekte, bu sayede bilginin görselleştirilmesi sağlanmakta, öğrenci katılım ve deneyimi arttırarak, kalıcı öğrenme desteklenmektedir.