Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

FRANSIZCA BÖLÜMÜ
Etkin Resim

1, 2  ve 3.sınıflarda verilen Fransızca dil eğitimi öğrencilerimizin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini en iyi seviyeye getirmeyi amaçlar. Bu eğitim Temel Fransızca Programı “FLE” (Français Langue Etrangère) eğitimine dayanır. Fransızca programımızla öğrencilerimiz; yaş gelişimlerine uygun olarak hedeflenen kavramları, görsel ve işitsel materyaller kullanarak   çeşitli sanatsal faaliyetler ve oyunlarla öğrenirler.

Ayrıca  1 ve 2. sınıfların haftalık 13 ders saatini,  3. sınıfların  haftalık 12 ders saatini içeren Fransızca programında, "Fransızca Okuma", "Fransızca Yazma" gibi çeşitli etkinlik dersleri uygulanır. Akademik Fransızca derslerinin yanı sıra  etkinlik derslerinde de öğrencilerin sürekli bir sözlü iletişimle Fransızcayı kullanmaları amaçlanır.

Fransızca Ders Saatleri:

1 ve 2. sınıflarda  haftalık 13 ders saati, 3. sınıflarda ise haftalık 12 ders saati  Fransızca dersi yapılır. (Bunun belirli saatleri “dédoublement” - sınıfın ikiye bölünmesi - şeklinde yapılır.)

Yarım sınıf ile yapılan derslerde öğrencileri konuşturmaya yönelik, yaratıcı sanat gelişimini artıran bilgisayar destekli çeşitli sanatsal faaliyetlerine ve drama çalışmalarına yer verilir.

 4. sınıflarda haftada  11 ; 5, 6 ve 7.sınıflarda haftada 10 ;  8. sınıflarda ise haftada 9 saat Fransızca dersi yapılır.

F.L.E. (Français Langue Etrangère)

Fransızca derslerinde sınıflarda okuma, yazma, sözlü anlama, konuşma, yazılı anlama ve yazılı anlatımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Dil bilgisi ve kelime bilgisi bu dört beceri içinde işlenir, yıllık programlar çeşitli görsel ve işitsel materyallerle sürekli zenginleştirilir.

Ders programları 7.sınıfın sonunda  bitecek şekilde hazırlanmıştır.  8.sınıfta TEOGS’ ye  ve DELF B1’e  yönelik Fransızca programı uygulanır.

Etkinlikler

Öğrencilerimizin   Fransızcayı araç olarak kullanıp bu dili yaşamaları için çeşitleri  etkinlikler planlanmıştır. Ders konularına paralel olarak işlenen bu dersler, bir yandan öğrencilerin sözlü  ifadelerini geliştirken  diğer yandan onların üretici faaliyetler ve projeler yapmalarını sağlar.

Bireysel Desteklemeler ve Kurslar

Eksik kalmış, pekişmemiş veya anlaşılmayan konuların tekrarı amacıyla, öğretmenlerimiz öğlen teneffüslerinde ve okul çıkışlarında kurslar düzenlemektedirler.

Tell me more

Fransızca dil laboratuvarımız en yeni programlarla donatılmıştır. Öğrencilerimiz “Tell me more” programı ile birlikte öğrendiklerini pekiştirmekte ve dili daha yakından tanımak ve kullanmak amacıyla interaktif olarak her seviyede ders işlerler.

Smart- Board

Öğrencilerimiz interaktif ortamda Fransızca dilini eğlenerek öğrenirler.

Panolar

Öğrenciler, tüm sene boyunca belirli gün ve haftalarla ilgili, işledikleri konulara yönelik bilgilendirici panolar hazırlar  ve bu çalışmalar okulumuzda sergilenir. Etkin Resim

Hafta İçi ve Hafta Sonu Ödevleri

Hafta içinde işlenen konularla ilgili düzenli olarak  ödevler verilir.

Yaz Tatili Ödevleri

Öğretim yılı sonunda edinilen bilgileri bir sonraki seneye taşımak, tekrar fırsatı yaratmak için öğrencilere ödev kitapçığı hazırlanır.

Proje Çalışmaları

Herhangi bir konuda araştırma yapmak ve kelime bilgisinin yanı sıra yazılı anlatım ve sözlü anlatım becerilerinin gelişmesi için öğrencilere Proje Çalışmaları verilir ve bu projeler daha sonra sergilenir.

Fransız Kültür Merkezi ile İş Birliği

Öğrencilerimizin dili yakından tanımaları ve kullanmaları amacıyla Fransız Kültür Merkezi ile iş birliği yapılarak öğrencilerin sergilere, film gösterilerine ve diğer aktivitelere katılımları sağlanır.

Yaz Okulu Projesi

2014  Haziran ayında gerçekleştirilen yaz okulumuzda,  Fransızca aktivitelerle öğrencilerimiz Fransızcayı severek ve eğlenerek öğrendiler.