Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

Yabancı dil bilgisi, kişinin kendini geliştirmesine olanak sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Bu gelişim süreci, Küçük Prens Okullarında «7 yaş çok geç» anlayışı çerçevesinde 5 yaşında başlar ve okulumuzdaki eğitim süresi boyunca en üst düzeyde devam eder. Yabancı Dil Eğitimi

Dil eğitiminde amacımız;

Vizyonumuz çerçevesinde, anadilimiz Türkçe’yi en iyi ve en güzel şekilde kurallarına uygun kullanabilmenin yanında, Fransızca ve İngilizce gibi iki batı dilini iyi derecede konuşan, okuyan, yazan ve kendini en iyi şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla, 5 yaş grubunda duyulara yönelik olarak başlayan Fransızca eğitimi, ilköğretim 4. sınıfta İngilizce eğitiminin de başlaması ile beraber 2 lisan olarak devam etmektedir.

Fransızca ve İngilizce eğitimine yönelik bilgileri aşağıdaki sayfalardan daha geniş olarak edinebilirsiniz :

Fransızca

İngilizce