Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

“Eğitim süreci bir yatırımdır. İnsana yapılan bir yatırım. Üstelik diğer sektörlere göre daha pahalı ve uzun zaman alan bir yatırım. Böylesine büyük bir yatırımın tesadüflere bırakılması düşünülebilir mi?”

Bu bağlamda tesadüfi sonuçlara değil de geçerli, güvenilir ve objektif ölçme araçları ve analizlerine dayanarak öğretme-öğrenme sürecini izlemek ve tam öğrenmeyi sağlamak, kurumumuzca hedeflenmiştir.

Yapılan sınavlara ait öğrenci cevapları ve madde analizi sonucunda ortaya çıkan eksikler, öğretmenlerimize öğrenci cevaplama yüzdeleri, soru, kazanım olarak geri bildirimde sunulur. Öğrencilere her sınav sonucunda verilen geri bildirimlerle öğrenci ve velilerimize eksik kazanımlar hakkında bilgi verilir. (BilsaNet yazılımı ile)

Geri bildirimler ışığında amaçlarımızı ve kazanımlarımızı yeniden gözden geçirir, ihtiyaç olan eğitim programı geliştirme faaliyetlerini yürütürüz. Program geliştirme faaliyetleri; öğrencilerimizin özelliklerine uygun eğitim programı geliştirmek, eksik öğrenilen konuları tespit etmek, ilerideki dersleri, bunları göz önüne alarak planlamak, yanlış öğrenmeleri vakit geçirmeden düzeltmek, öğretim metodumuzdan, öğrenme ortamından, dersin içeriğinden ve diğer faktörlerden kaynaklanan ve öğrenmeleri olumsuz yönde etkileyen değişkenleri tespit etmek ve düzeltmektir. Öğrenciler öğrenme eksiklerinin yüzdelerine göre ders tekrarı ve ödevlerle takip edilir.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nin bir diğer amacı da öğrencilerimizi çoktan seçmeli test tekniğine alıştırmaktır. Böylece ülkemizde temel olarak uygulanan çoktan seçmeli sınavlara öğrencilerimizin hazır olarak katılması sağlanır. Klasik sınavlarla da konuları yorumlamaları, ötelemeleri ve günümüze transfer etmelerine çalışılmaktadır.

2012 – 2013 Öğretim Yılı’nda Ölçme Değerlendirme Birimi Faaliyetleri:

• Güvenilir ve geçerli testler ya da sınavlar oluşturmak.
• Okul Soru Bankası’nı bilimsel anlamda geliştirmek.
• Yapılan sınavlara ait öğrenci cevapları ve madde analizi sonucunda ortaya çıkan eksikleri; öğretmenlerimize; öğrenci cevaplama yüzdeleri, soru, hedef ve davranış olarak sunmak.
• Her sınav sonucunda öğrencilere verilen geri bildirimlerle ise öğrenci ve velilerimize eksik kazanımlar hakkında bilgi vermek. (Okul web sayfasında veli şifreleri ile ulaşılır.)
• Geri bildirimler ışığında amaçlarımızı ve hedef davranışlarımızı yeniden gözden geçirip ihtiyaç duyulan eğitim programı geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
• Program geliştirme faaliyetleri; öğrencilerimizin özelliklerine uygun eğitim programı geliştirmek, eksik öğrenilen konuları tespit etmek, ilerideki dersleri, bunları göz önüne alarak planlamak, yanlış öğrenmeleri vakit geçirmeden düzeltmek, öğretim metodumuzdan, öğrenme ortamından, dersin içeriğinden ve diğer faktörlerden kaynaklanan ve öğrenmeleri olumsuz yönde etkileyen değişkenleri tespit etmek ve düzeltmek.
• Öğrencilerin öğrenme eksiklerinin yüzdelerine göre ders tekrarı ya da bireysel destekleme programlarına alınmasını sağlamak.
• 1. sınıftan itibaren Genel Deneme Sınavları uygulamak.
• Sınav uygulamalarının, Türkiye genelinde uygulanmakta olan sınavların disiplinine paralel bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve sınav süresi, sınav içi uyulması gereken kurallar ve soru kitapçıklarının gizliliği konusunda azami özenin gösterilmesini sağlamak.
• 7 ve 8. Sınıflarda söz konusu sınavlar ışığında seviye sınıfları oluşturarak, SBS ders saatlerinde ders takviye çalışmalarına destek sağlamak.
• Öğrencileri “Çoktan Seçmeli Test Tekniği”ne alıştırmak. Böylece ülkemizde temel olarak uygulanan çoktan seçmeli sınavlara öğrencilerimizin hazır olarak katılmasını sağlamak.
• Öğretmen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarını yürütmek.
• MEB İlköğretim Programı Geliştirme Çalışmaları’nın takibini yapmak.
• Üst düzey beceri ölçen soru hazırlama çalışmaları ile kaliteli eğitimi hedeflemek.

« GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM, DEĞİŞİM İÇİN EĞİTİM »