Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Asil Üye

Başkan              Deniz ŞEREN
Başkan Yard.     Pınar BİLEN
Yazman Üye      Burcu ŞENGÜN
Sayman Üye     Gülşah TEKER
Muhasip Üye     Gökçe ARIOĞUL

Yönetim Kurulu Yedek Üye
   
Burcu                 ERTAN KANBEROĞLU
Dilek                  İŞBAŞARAN
Belkıs                ERDEN TUNCAY
İrfan                   AKYAR
Tuğçe                 YILMAZ
Ruhan                TANDOĞAN
Elif                      PAUQUET
Pınar                   SERTER
Özge                   GENİŞ
Selin                    GÜNDOĞDU
Demet                  IŞIKÇI ZORBA