Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

Atatürk’ün cumhuriyet anlayışı, Türk milletini sultanların, halifelerin boyunduruğundan, onların “kul”u sayılan yöneticilerin baskısından kurtarıp, gerçekten egemenliğin sahibi yapmayı ve her Türk’e birer birey olarak özgür insan olma yolunu açmayı hedeflemiştir. Atatürk, bu hedefe ulaşma yolunda ilk adımını kurucusu olduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik Şubesi’nin açılışında atmış ve burada yaptığı konuşmada “Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak ve milleti hâkim kılmak” için arkadaşlarını göreve çağırmıştır.

Milleti hâkim kılma düşüncesi Milli Mücadele sırasında ilan edilen genelgeler ve düzenlenen kongrelerde de gündeme getirilmiş ve “ulusun kendi işlerini kendi eline alması ve bağımsızlığını kendi azim ve kararı ile kurtarması” gerektiği belirtilmiştir. Milli Mücadele’nin kazanılmasından sonra Türkiye’de cumhuriyet, muharip bir meclis ve muzaffer bir başkomutan tarafından ilan edilmiştir.

Etkin Resim

Cumhuriyetin kurulması ve Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte oy hakkının genişletilmesi ve halkın devlet yönetimine katılımının artırılması yolunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Atatürk, 1924 yılında alınan bir kararla oy hakkının sadece vergi verenlere tanınması uygulamasına son vermiştir. Bu düzenlemeyi 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınması takip etmiştir. Aynı yıl yapılan seçimlerde 18 kadın milletvekili TBMM’ye girmeye hak kazanmıştır. Türk kadınına 1934 yılında siyasi temsil hakkı verilirken aynı haklar Fransa’da1946, İtalya’da 1948 ve İsviçre’de ise 1971 yılında tanınmıştır.

Atatürk’ün temelini attığı ve Türk milletine emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik, ilerici ve insancıl özellikleriyle 21. yüzyılın ilk çeyreğine kadar değişerek ve yenilerek gelmeyi başarmıştır. Bundan sonra cumhuriyeti korumak ve yüceltmek bugünün nesillerine düşmektedir. Büyük Atatürk’ün, “Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözünden hareketle bugünün gençlerine ve tabi ki Küçük Prens felsefesiyle yetiştirdiğimiz öğrencilerimize Atatürk’ün vasiyetine sahip çıkmak düşmektedir.