Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Etkin Resim

Okul öncesi çağında eğitim almak çocuğa birçok beceri kazandırır :

  • Bilişsel gelişimin %70’ lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu dönemde hızlı gelişir.
  • Arkadaş grubuna katılma, sağlıklı ilişkiler kurma, kültürel değerlerine sahip çıkma ve sosyalleşme gibi olguları oluşur.
  • Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır.
  • Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşmayı öğrenir.
  • Toplumu, çevreyi, evreni ve insanı bu yaşta tanımaya başlar.

Bu dönemde iyi eğitim almış çocukların, yetişkin olduklarında dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kuran, sosyal insanlar olduğu kanıtlanmıştır. Bu gerçeklerden yola çıkarak; aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNEMLİ VE GEREKLİDİR.

Özel Küçük Prens Anaokulu olarak güçlü akademik kadromuz ve bireyin sağlıklı bir okul ortamında bütünsel gelişimini destekleyen Türkçe ve Fransızca eğitim programlarımızla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Bu programlar öğrencilerimizin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini geliştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Özel Küçük Prens Anaokulu;

  • Saygı, sevgi,
  • Paylaşma, iş bölümü,
  • Sorumluluk
  • Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.

Etkin Resim

Etkin Resim

Etkin Resim