Kayıt Süreci

Randevu Sistemi:

  • Süreç aday velilerimizin Anaokulu sekreterliğinden “Öğrenci Tanıma Çalışması” için randevu almaları ile başlar .
  • Aday öğrencilerimizle yürütülen Öğrenci Tanıma Çalışmaları Özel Küçük Prens Okulları Rehber Öğretmenleri tarafından yapılır .

Öğrenci Tanıma Çalışması:

  • Yapılan görüşmede, aday öğrencinin gelişim yönünden akran özellikleri baz alınarak dil gelişimi, motor becerileri, dikkat ve algılama düzeyi gözlenir ve değerlendirilir

Çalışma Hakkında Aileyi Bilgilendirme:

  • “Öğrenci Tanıma Çalışması”na katılan aday öğrencimize ilişkin gözlem ve değerlendirme sonuçları aday velimize sözlü olarak bildirilir.
  • Kesin kayıt sürecinin işleyişiyle ilgili okul sekreterliğinden aday veliye bilgi maili gönderilir.

Kesin Kayıt:

  • Kesin kayıt işlemlerine dair bilgiler aday velilerimize gönderilen bilgi mailinde yer almaktadır .