İstiklâl Marşı


Milli Mücadele sırasında Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını artırmak ve milli morali yüksek tutmak amacıyla bir milli marş yazılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından Ekim 1920’de bir şiir yarışması düzenlenmiş ve bu yarışmaya 724 şiir katılmıştır. Kazanan şaire 500 lira para ödülü verileceğini öğrendiği için, önce yarışmaya katılmak istemeyen Burdur Milletvekili Mehmet Akif Bey, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’in ısrarı üzerine İstiklal Marşı’nı yazmayı kabul etmiştir. Mehmet Akif Bey’in yazdığı şiir, yapılan elemeler sonucunda milli marş olarak seçilmiştir. Seçilen milli marş, TBMM’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda onaylanarak, alkışlar ve tezahüratlar arasında resmiyet kazanmıştır.

Mehmet Akif Bey, Türk ordusuna ithaf ettiği İstiklal Marşı’nı, “Milletin malıdır.” diyerek, Safahat adlı eserine dâhil etmemiştir. 

Etkin Resim

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

 Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

 Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

 Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

 Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

M.Akif Ersoy